Súťaž

ellis.jpg

Pravidlá súťaže na facebookovej stránke „Svadobný salón Wedding Elegance“!

1. Organizátor súťaže je:  

Wedding Elegance s.r.o. 

Hrobákova 1637/9 

851 02 Bratislava 

IČO:  50468090 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č. 113738/B

 

2. Trvanie súťaže: od 24.6.2019 (pondelok) 7:00 do 27.6.2019 (štvrtok) 14:00

 

3. Podmienky účasti:

Do súťaže budú zaradené osoby s vytvoreným profilom na sociálnej sieti facebook, ktoré sú  staršie ako 18 rokov a ktoré v čase trvania súťaže pod súťažný príspevok pridajú svoj komentár s opisom úsmevného/nevšedného svadobného zážitku

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ich rodinní príslušníci

 

4. Súťaž bude mať 3 výhercov.

 

5. Výhercov vyžrebuje zástupca usporiadateľa v štvrtok 24.6.2019 po 14:30 a ich mená zverejní na svojej facebookovej stránke

 

6. Hlavnou cenou v súťaži sú náušnice v hodnote 30 eur

 

7. Vedľajšími cenami v súťaži sú 2 ks poukážok „Zľava 10 % na požičanie spoločenských šiat“

 

8. Výhry budú odovzdané podľa vzájomnej dohody s výhercami buď osobne v priestoroch salónu na Lužnej 7 v Petržalke, alebo zaslané prostredníctvom mailu, prípadne poštou. V závislosti od povahy výhry.

 

9. S osobnými údajmi súťažiacich poskytnutými v súťažnom komentári bude naložené v zmysle zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

 

10. Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Bratislave, dňa 21.6.2019  späť na Novinky