Súťaž

tatiana veľ. 40-42.jpg

Pravidlá súťaže na facebookovej stránke „Svadobný salón Wedding Elegance“!


1. Organizátor súťaže je:

Wedding Elegance s.r.o. 

Hrobákova 1637/9 

851 02 Bratislava 

IČO:  50468090 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č. 113738/B

2. Trvanie súťaže: od 27.11.2019 (streda) 7:00 do 2.12.2019 (pondelok) 07:00

3. Podmienky účasti:

- Do súťaže budú zaradené osoby s vytvoreným profilom na sociálnej sieti

facebook, ktoré sú staršie ako 18 rokov a ktoré v čase trvania súťaže pod

súťažný príspevok pridajú svoj komentár s dátumom svojej svadby konajúcej sa

v roku 2020

- Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ich rodinní príslušníci

4. Súťaž bude mať 3 výhercov.

5. Výhercov vyžrebuje zástupca usporiadateľa v pondelok 2.12.2019 po 12:00 a ich

mená zverejní na svojej facebookovej stránke

6. Hlavnou cenou v súťaži je poukážka na zľavu z požičovného svadobných šiat v

hodnote 100 €

7. Vedľajšími cenami v súťaži sú 2 ks poukážok na zľavu z požičovného svadobných

šiat v hodnote 70 € a 50 €

8. Výhry budú odovzdané podľa dohody s výhercami buď osobne v priestoroch salónu

na Lužnej 7 v Petržalke, alebo zaslané prostredníctvom mailu, prípadne poštou.

9. S osobnými údajmi súťažiacich poskytnutými v súťažnom komentári bude naložené

v zmysle zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

10. Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že

spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži

spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná,

podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom

inak spojená.

V Bratislave, dňa 27.11.2019


späť na Novinky