Súťaž

dominika - veľ. 34-36.jpg

     Pravidlá súťaže na facebookovej stránke „Svadobný salón Wedding Elegance“ a na instagramovom profile @svadobnysalonweddingelegance!
Hrobákova 1637/9 
851 02 Bratislava 
IČO:  50468090 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č. 113738/B
Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

1.     1.       Organizátor súťaže je:

Wedding Elegance s.r.o. 
Hrobákova 1637/9 
851 02 Bratislava 
IČO:  50468090 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č. 113738/B

2.       Trvanie súťaže: od 25.5.2020 (pondelok) 7:00 do 31.5.2020 (nedeľa) 23:59

3.       Podmienky účasti:

-          Do súťaže budú zaradené osoby s vytvoreným profilom na sociálnej sieti facebook alebo instagram, ktoré sú  staršie ako 18 rokov a ktoré v čase trvania súťaže pod súťažný príspevok pridajú svoj komentár s odpoveďou na položenú otázku: „Koho by ste radi vzali so sebou na skúšku šiat?“

-          Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ich rodinní príslušníci

4.       Súťaž bude mať 2 výhercov (1x výherca z komentárov na facebooku a 1x z komentárov na instagrame)

5.       Výhercov vyžrebuje zástupca usporiadateľa v pondelok 1.6.2020 po 14:30 a ich mená zverejní na svojej facebookovej stránke a vrámci instagramového profilu

6.       Hlavnou cenou v súťaži sú 2 poukážky, každá v hodnote 100

7.       Výhry budú zaslané prostredníctvom mailu.

8.       S osobnými údajmi súťažiacich poskytnutými v súťažnom komentári bude naložené v zmysle zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

9.       Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Bratislave, dňa 22.5.2020 


späť na Novinky