Súťaž

dominika - veľ. 34-36.jpg

Pravidlá súťaže na facebookovej stránke „Svadobný salón Wedding Elegance“ a na instagramovom profile @svadobnysalonweddingelegance!

1.       Organizátor súťaže je:
Wedding Elegance s.r.o. 
Hrobákova 1637/9 
851 02 Bratislava 
IČO:  50468090 
IČ DPH: SK2120338594
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č. 113738/B
2.       Trvanie súťaže: od 30.3.2020 (pondelok) 7:00 do 2.4.2020 (štvrtok) 7:00
3.       Podmienky účasti:  
-          Do súťaže budú zaradené osoby s vytvoreným profilom na sociálnej sieti facebook alebo instagram, ktoré sú staršie ako 18 rokov a ktoré v čase trvania súťaže pod súťažný príspevok pridajú svoj komentár s odpoveďou na súťažnú otázku uverejnenú na jednej z menovaných sociálnych sietí usporiadateľa
-          Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ich rodinní príslušníci
4.       Súťaž bude mať 2 výhercov, jedného z komentujúcich na instagrame, druhého z komentujúcich na facebooku.
5.       Výhercov vyžrebuje zástupca usporiadateľa súťaže v utorok 2.4.2020 po 14:00 a jeho meno zverejní na svojej facebookovej stránke a v instagramovom profile.
6.       Hlavnou cenou v súťaži sú dokopy 2 kusy poukážok na zapožičanie svadobných šiat zo salónu Wedding Elegance, pre každého z výhercov jedna. Každá z poukážok je v hodnote 100
7.       Výhry budú odovzdané podľa dohody s výhercami, mailom, prípadne poštou.
8.       S osobnými údajmi súťažiacich poskytnutými v súťažnom komentári bude naložené v zmysle zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov
9.       Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
10.   Výhru nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. Na výhru nie je právny nárok.
V Bratislave, dňa 29.03.2020 


späť na Novinky