Súťaž

dominika - veľ. 34-36.jpg

Pravidlá súťaže na facebookovej stránke „Svadobný salón Wedding Elegance“ a na instagramovom profile @svadobnysalonweddingelegance!

1.      Organizátor súťaže je:

Wedding Elegance s.r.o. 
Hrobákova 1637/9 
851 02 Bratislava 
IČO:  50468090 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I č. 113738/B

2.      Trvanie súťaže: od 27.10.2020 (utorok) 7:00 do 1.11.2020 (nedeľa) 23:59

3.      Podmienky účasti:

-         Do súťaže budú zaradené osoby s vytvoreným profilom na sociálnej sieti facebook alebo instagram, ktoré sú  staršie ako 18 rokov a ktoré v čase trvania súťaže pod súťažný príspevok pridajú svoj komentár s odpoveďou na položenú otázku: „Čo/kto Vám vie dodať najviac energie?“

-          Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ich rodinní príslušníci

4.      Súťaž bude mať 2 výhercov (1x výherca z komentárov na facebooku a 1x z komentárov na instagrame)

5.      Výhercov vyžrebuje zástupca usporiadateľa v pondelok 1.11.2020 na záznam a ich mená zverejní po 14:30 na svojej facebookovej stránke (v komentári pod súťažným príspevkom aj v samostatnom príspevku) a vrámci instagramového profilu (v story, aj v komentári pod súťažným príspevkom)

6.      Hlavnou cenou v súťaži sú 2 poukážky, každá v hodnote 100 € (pre každého z výhercov jedna).

7.      Výhry budú zaslané prostredníctvom mailu.

8.      S osobnými údajmi súťažiacich poskytnutými v súťažnom komentári bude naložené v zmysle zákona 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

9.      Každý súťažiaci účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

10.  Na výhry neexistuje právny nárok, nedajú sa vymeniť za peňažnú hotovosť ani použiť na už existujúce zmluvy o prenájme šiat. Poukážku možno použiť len na novouzatvorenú zmluvu o prenájme svadobných šiat. 


 


späť na Novinky